Photographer - Ashay Kshirsagar

Fashion Stylist - Harshad Gadhvi

Hair/MUA - Chetan Karkhanis

Model - Priyanka Kochhar